Quyết định thành lập hội đồng ra đề kiểm tra HKI

Thứ tư - 16/12/2015 08:51

Quyết định thành lập hội đồng ra đề kiểm tra HKI

Quyết định thành lập hội đồng ra đề kiểm tra học kì I
(Có danh sách kèm theo)

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG TƯƠNG BÌNH HIỆP

 
   

Số:   149 /QĐ - TBH

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập Tự do Hạnh phúc

 
   

Tương Bình Hiệp, ngày 09  tháng 12  năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập hội đồng ra đề kiểm tra học kì 1

Năm học 2015 - 2016

 
   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯƠNG BÌNH HIỆP

Căn cứ ban hành Điều lệ trường Tiểu học và quy định về quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng trường Tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định nhận xét, đánh giá học sinh Tiểu học;

Căn cứ công văn số 1779/PGDĐT-GDTH ngày 04/12/2015 của Phòng Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra và báo cáo sơ kết học kì 1 năm học 2015-2016;

Theo đề nghị của Ban thanh tra và Phó hiệu trưởng chuyên môn của nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập hội đồng ra đề kiểm tra học kì 1 năm học 2015-2016 của trường tiểu học Tương Bình Hiệp, các ông bà có tên trong danh sách đính kèm.  

Điều 2. Hội đồng ra đề kiểm tra học kì 1 có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên khối trưởng, tổ trưởng thực hiện nghiêm túc việc ra đề kiểm tra và đáp án các môn : Tiếng Việt, Toán ( lớp 1 đến lớp 5 ), Khoa học, Lịch sử-Địa lý ( lớp 4-5 ); Tiếng Anh ( lớp 2-3-4- 5 ), Tin học ( lớp 3-4-5 ) đảm bảo chính xác, bảo mật và phù hợp kiến thức kỹ năng  của học sinh.

       -Thời gian ra đề, duyệt đề, thống nhất và in ấn đề các môn từ 10 đến 16/12/2015.

      - Hội đồng kiểm tra lại tất cả các bộ đề kiểm tra các môn đánh giá bằng điểm số ( nêu trên ) và cho vào các phong bì đựng các môn, khối lớp phù hợp, đóng mộc giáp lai, kí tên. Đảm bảo tính bảo mật, các bì đựng đề cho vào ngăn tủ, khóa và niêm phong.

      -Hiệu trưởng phân công trực gác và đảm bảo bảo mật đề kiểm tra cho đến ngày kiểm tra đúng theo chỉ đạo.

Điều 3. Các ông ( bà ) có tên như điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

-  Như điều 1;

-  Lưu: VT.

                             

                                                                                                                                

                                                                                                          

           DANH SÁCH HỘI ĐỒNG RA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

            NĂM HỌC 2015 – 2016

        ( Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-TBH ngày 09/12/2015 đính kèm )

 

 

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

 

NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG

 

1

Võ Thành Giang

Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng ( duyệt đề, chỉ đạo in ấn và bảo mật )

2

Nguyễn Ngọc Vinh

Phó HT

Phó chủ tịch ( cùng TT xây dựng đề )

3

Trần Thu Thủy

Khối trưởng 1

Ra đề, đáp án ( TV – T ) lớp 1

4

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Khối trưởng 2

Ra đề, đáp án ( TV – T ) lớp 2

5

Mai Thị Tuyết Nga

Khối trưởng 3

Ra đề, đáp án ( TV – T ) lớp 3

 

6

 

Nguyễn Ngọc Tuyền

 

Khối trưởng 4

 

Ra đề, đáp án ( TV – T; KH, LS-ĐL ) lớp 4.

 

7

 

Nguyễn  Thị Thiện

 

Khối trưởng 5

 

Ra đề, đáp án ( TV – T; KH, LS-ĐL ) lớp 5.

 

8

 

Vũ Tiến Thảo

 

TTr Anh văn

 

Ra đề, đáp án ( Tiếng Anh: lớp 1,2,3,4,5 ).

9

Trần Thị Phương Thảo

GV Tin học

Ra đề, đáp án ( Tin học 3,4,5 ).

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây